Das Frage-, Antwort- und Spaßportal für alle Schwedenfans
Schwedeninfos:WetterTreibstoffpreise WechselkursStellenangeboteEinkaufenKalender
Schwedenurlaub:Online ReiseführerFährüberfahrtenFerienhäuserZimmerMietwagenWoMo/WW mieten
Unterhaltung:ChatTV-TippsSudokuKnuffelWebcamsGalerie

#bleibtzuhause | #fahrenichtnachschweden


Aktuelle Zeit: So, 28 Feb, 2021 13:28

Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde
Ein neues Thema erstellen Dieses Thema ist gesperrt. Du kannst keine Beiträge editieren oder weitere Antworten erstellen.  [ 5 Beiträge ] 
Autor Deine Nachricht
 Betreff des Beitrags: Bitte um grobe Inhaltsangabe
BeitragVerfasst: Mi, 08 Feb, 2006 23:57 
in einem anderen thread hatte ich schon um hilfe bei der suche um ein praxissemster im bereich architektur gebeten...darauf wurd mir mit folgendem link geholfen...doch da ich gerade erst dabei bin, schwedisch zu lernen, kann ich auf dieser seite noch nich allzu viel verstehen...kann mit bitte jemand ein grobe inhaltswiedergabe der wichtigsten punkte geben???

http://www.arkitekt.se/s57

ihr würdet mir sehr helfen!!


Nach oben
  
 
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: Do, 09 Feb, 2006 0:41 
Offline
gehört zum Forum-Inventar
gehört zum Forum-Inventar
Benutzeravatar

Registriert: 14.09.2004
Beiträge: 16500
Plz/Ort: Bergisch Gladbach
Hej Frau Sonne!

Ich habe den Text der ersten Seite mal mit Win-Translator "übersetzt" :-)
Vielleicht hilft das ja ein kleines bißchen.

<table border="1">
<tr>
<th>schwedischer Text</th><th>Übersetzung von FB-WinTranslator</th>
</tr><tr>
<td>Praktik
Praktik är en viktig del av utbildningen. Genom praktiken får du en bild av yrkets verklighet, som högskolan aldrig kan förmedla helt och hållet.
Söka praktik
Det gäller att vara öppen för alla möjligheter om man skall finna ett praktikarbete. Ett första steg är att titta vilka jobb som finns utannonserade på PraktikTorget här på Sveriges Arkitekters webbplats. Där kan arbetsgivare gratis annonsera ut praktikjobb till studenter in arkitektur, inredningsarkitektur, landskapsarkitektur och fysisk planering. Men det är bara ett komplement till ett mer aktivt sökande, där du själv kontaktar olika arbetsgivare.

Här får du några råd och tips om hur du kan gå till väga för att hitta en praktikplats:

Var ute i god tid! Förutom att det är konkurrens om jobben så får arbetsgivaren chans att planera din praktik och göra den meningsfull för båda parter.
Var rörlig! På utbildningsorterna och i storstadsregionerna är konkurrensen hårdast om praktikplatserna. Sök dig till mindre orter längre från utbildningsorterna. Där finns arkitektarbetsgivare som aldrig blivit uppringda av studerande som söker praktikplats.
Vidga dina vyer! Arkitektpraktik kan vara mycket mer än bara kontorspraktik. Både kommuner och länsstyrelser tar emot praktikanter. Pröva också att ringa till andra arbetsgivare som kan vara intresserade av att anställa praktikanter, t.ex Vägverket, bostadsföretag m.fl.
Praktisera utomlands! Ofta har universiteten och högskolorna egna utbytesprogram med andra länder. Undersök om det kan vara en väg till utlandspraktik.
Börja bakifrån! Försök att vara lite okonventionell när du söker praktik. Om du inte gör som alla andra ökar dina chanser att lyckas. T.ex kan du börja på Ö i stället för A i förteckningen över arbetsgivare som du ska kontakta.
Anställningsvillkor vid praktik
Sveriges Arkitekter utfärdar rekommendation om lägsta praktik- och ingångslöner. Denna rekommendationen har stor genomslagskraft. Det innebär att man inte ska behöva acceptera löner som understiger rekommendationen.

Tänk också på att du som praktikant har ett värde för arbetsgivaren. Som praktikant får du ofta utföra riktiga arbetsuppgifter, som någon annan med betydligt högre lön annars skulle ha gjort. Dessutom erbjuder praktiken för arbetsgivaren (liksom för dig) en möjlighet att bygga upp en kontakt som kan leda till en framtida anställning. Många yrkesverksamma vittnar också om den inspiration det ger att få in en studerande med friska idéer och färska kunskaper på arbetsplatsen.

Din lön sätts inte med automatik, utan är något du och arbetsgivaren bör diskutera och vara överrens om innan du börjar din praktik. Om du inte får ett löneförslag från arbetsgivaren måste du själv komma med ett löneanspråk, som arbetsgivaren kan ta ställning till. Tänk då på att praktiklönen inte rakt av kan jämföras med studiemedlen eftersom du får betala skatt på lönen. Undantaget är om du jobbar så kort tid att du inte kommer upp i beskattningsbar inkomst under året.

Fortfarande är praktiklönerna i stat och kommun något lägre än vid de privata arkitekt- och konsultföretagen. Den fria lönesättning som numera tillämpas även inom stat och kommun har dock krympt löneskillnaderna.

När det gäller bygg- och anläggningspraktik är det många studerandegrupper som konkurrerar om platserna vilket håller lönerna nere. Hävda ändå våra rekommenderade löner, men var beredd på att vara lite flexibel.

Praktikens innehåll
I Arkitektavtalet mellan Sveriges Arkitekter (tidigare ArkitektFörbundet) och STD (ALMEGA Tjänsteförbunden), det vill säga det löneavtal som gäller för privata arkitekt- och konsultföretag, finns en särskild bilaga om praktik. I denna bilaga anges vad som bör gälla beträffande handledning och innehåll vid praktikanställning.

Anställningsform
En praktikanställning är en form av visstidsanställning. Du och arbetsgivaren kommer från början överens om en dag när anställningen börjar och en dag när anställningen slutar. Varken du eller arbetsgivaren har normalt rätt att avbryta anställningen under denna tid. Se alltid till att du får ett skriftligt anställningsavtal innan du börjar.

När du fullgjort din obligatoriska praktik och i huvudsak är klar med utbildningen kan du inte anställas som praktikant längre. Läs vilka anställningsformer som då blir aktuella (länk nedan).

Behöver du hjälp?
Får du problem på din praktikarbetsplats har du som studerandemedlem samma möjlighet som andra medlemmar att få hjälp från Sveriges Arkitekter. Vänd dig till någon av förbundets ombudsmän.

</td><td>Praktik
Praktik sind ein wichtig Teil von Ausbildung. durch praktiken bekommen du ein Bild von Berufes Wirklichkeit, der Hochschule nie können vermittle ganz und gar.
suchen praktik
das gelten zu sein offen für alle Möglichkeiten um man Schall finden ein praktikarbete. ein erste stiegen sind zu sehen welche Arbeit der gefunden werden utannonserade auf PraktikTorget hier auf Schwedens Architekten webbplats. dort können Arbeitgeber umsonst inserieren hinaus praktikjobb bis Studenten hinein Architektur, inredningsarkitektur, landskapsarkitektur und körperlich Planung. aber das sind nur ein Kompliment bis ein mehr aktiv suchend, dort du selbst nehmen Verbindung auf verschieden Arbeitgeber.
hier bekommen du irgendwelche Rat und Tip um wie du können gehen zuwege weil finden ein praktikplats:
war draußen zeitig! außer zu das sind Wettbewerb um Arbeiten so bekommen Arbeitgeber Chance zu planen dein praktik und machen der bedeutungsvoll für verkünden Anteile.
war beweglich! auf utbildningsorterna und in storstadsregionerna sind Wettbewerb am härtesten um praktikplatserna. such dich bis kleiner Orte länger von utbildningsorterna. dort gefunden werden arkitektarbetsgivare der nie geworden uppringda von studierend der suchen praktikplats.
Vidga deine vyer! Arkitektpraktik können sein viel mehr auch nur kontorspraktik. beide Gemeinden und Provinzialregierungen nehmen gegen praktikanter. prüfen auch zu klingeln bis zweite Arbeitgeber der können sein interessierten von zu anstellen praktikanter, t.ehemalig Vägverket, bostadsföretag m.fl.
Praktisera im Ausland! oft haben Universitäten und Hochschulen eigene utbytesprogram mit zweite Länder. untersuche um das können sein ein Weg bis utlandspraktik.
beginnen von hinten! Versuch zu sein wenig okonventionell wann du suchen praktik. um du nicht mach der alle zweite nehmen zu deine Chancen zu Glücks. T.ehemalig können du beginnen auf Insel anstelle für A in Verzeichnis über Arbeitgeber der du wirst Verbindung aufnehmen.
Anställningsvillkor bei praktik
Schwedens Architekten utfärdar rekommendation um niedrigse praktik- und ingångslöner. dieser rekommendationen haben groß genomslagskraft. das bedeuten zu man nicht wirst brauchen akzeptieren Löhne der understiger rekommendationen.
denk auch auf zu du der praktikant haben ein Wert für Arbeitgeber. der praktikant bekommen du oft utföra richtig Arbeitsaufgaben, der etwas anderer mit bedeutend höher Lohn sonst wurden haben gemacht. außerdem bieten an praktiken für Arbeitgeber (wie für dich) ein Möglichkeit zu aufbauen ein Kontakt der können führen bis ein künftig Anstellung. viele yrkesverksamma bezeugen auch um der Inspiration das geben zu bekommen hinein ein studierend mit frisch idéer und frisch Kenntnisse auf Arbeitsplatz.
dein Lohn gesetzt werden nicht mit automatik, ohne sind etwas du und Arbeitgeber sollen diskutieren und sein överrens um bevor du beginnen dein praktik. um du nicht bekommen ein löneförslag von Arbeitgeber müssen du selbst mitkommen ein Lohnanspruch, der Arbeitgeber können nehmen Gerüst bis. denk wenn auf zu praktiklönen nicht direkt von können verglichen werden mit Stipendien weil du bekommen bezahlen Schatz auf Lohn. Undantaget sind um du arbeiten so kurz Zeit zu du nicht kommen hinauf in beskattningsbar Einkommen unter Jahr.
immer noch sind praktiklönerna in Staat und Gemeinde etwas niedriger auch bei die privat arkitekt- und konsultföretagen. der freie lönesättning der heutzutage tillämpas auch binnen Staat und Gemeinde haben doch eingelaufen löneskillnaderna.
wann das gelten bygg- und anläggningspraktik sind das viele studerandegrupper der konkurriert um Plätze welcher halten Löhne unten. behaupten trotzdem unsere rekommenderade Löhne, aber war bereit auf zu sein wenig flexibel.
Praktikens Inhalt
in Arkitektavtalet zwischen Schwedens Architekten (zeitiger ArkitektFörbundet) und STD (ALMEGA Tjänsteförbunden), das wollen sagen das Lohnabkommen der gelten für privat arkitekt- und konsultföretag, gefunden werden ein särskild Beilage um praktik. in dieser Beilage anges was sollen gelten betreffend Anleitung und Inhalt bei praktikanställning.
Anställningsform
ein praktikanställning sind ein Form von visstidsanställning. du und Arbeitgeber kommen von Anfang einig um ein Tag wann Anstellung beginnen einzeln Tag wann Anstellung beenden. weder du oder Arbeitgeber haben normal richtig zu abbrechen Anstellung unter dieser Zeit. sehen immer bis zu du bekommen ein skriftligt anställningsavtal bevor du beginnen.
wann du erfüllt dein obligatorisch praktik und im wesentlichen sind klar mit Ausbildung können du nicht angestellt werden der praktikant länger. lies welche anställningsformer der wenn werden aktuell (Glied unten).
brauchen du hilf?
bekommen du Problem auf dein praktikarbetsplats haben du der studerandemedlem derselbe Möglichkeit der zweite Mitglieder zu bekommen hilf von Schwedens Architekten. drehe dich bis etwas von Bundes Bürgerbeauftragte.

</td>
</tr></table>

Hmmm...
Jetzt, wo ich es mir nochmal durchgelesen habe,- man muss viel
Phantasie haben um es wirklich zu verstehen :-)

Soviel zum Thema "automatische Übersetzung".
Das muss wohl noch etwas ausreifen :D

:YY: Värmi

_________________
Nicht vergessen!

Atemmaske (medizinische) tragen
Lüften
Außerhäuslich Kontakte reduzieren
Abstand halten
Flossen waschen


Nach oben
 Profil  
 
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: Do, 09 Feb, 2006 12:17 
trotzdem DANKE für deine mühe :-)

wo findert man denn diesen translator?..vielleicht könnte ich mich mit dessen hilfe, doch so nen bißchen weiter vorran tasten...


Nach oben
  
 
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: Do, 09 Feb, 2006 12:41 
Offline
gehört zum Forum-Inventar
gehört zum Forum-Inventar
Benutzeravatar

Registriert: 14.09.2004
Beiträge: 16500
Plz/Ort: Bergisch Gladbach
Hej igen!

Hab´ ich zu Win98er-Zeiten mal bei eBay gekauft.
Läuft auch auf XP.
http://www.brall.de/produkte/uebprg/win ... trans.html
Was das Teil taugt, siehst du ja an obiger Übersetzung.

Und dann gibt es noch INTERNETTOLKEN
http://itolk.com/


:YY: Värmi

_________________
Nicht vergessen!

Atemmaske (medizinische) tragen
Lüften
Außerhäuslich Kontakte reduzieren
Abstand halten
Flossen waschen


Nach oben
 Profil  
 
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: Do, 09 Feb, 2006 14:41 
@ Värmi

Also für meine Bauchmuskulatur war diese Übersetzung eine richtige Zumutung.

Heidi :YYBB: :YYBB: :YYBB:


Nach oben
  
 
Betreff des Beitrags: Werbung
BeitragVerfasst: Heute


Nach oben
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:  Sortiere nach  
Ein neues Thema erstellen Dieses Thema ist gesperrt. Du kannst keine Beiträge editieren oder weitere Antworten erstellen.  [ 5 Beiträge ] 

Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde


Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 0 Gäste


Du darfst keine neuen Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst keine Antworten zu Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht ändern.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du darfst keine Dateianhänge in diesem Forum erstellen.

Suche nach:
Impressum und rechtliche Hinweise | Nutzungsbedingungen | Datenschutzrichtlinie


Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Deutsche Übersetzung durch phpBB.de
phpBB SEO